O klubu

Klub aktivních trenérů je dobrovolným sdružením šachových trenérů, kteří se chtějí dále vzdělávat, vzájemně vyměňovat zkušenosti a přispívat ke zkvalitnění šachového prostředí v České republice. Klub založila a provozuje Trenérská komise Šachového svazu ČR od jara 2021.

Chceme sdílet poznatky a vzájemně si předávat zkušenosti na pravidelných setkáních a přednáškách. Budujeme skupinu šachových trenérů, kteří jsou aktivní a chtějí se zlepšovat. Ať už trénují svěřence individuálně, v kroužku, v Krajském středisku talentované mládeže nebo by jednou rádi trénovali u některého z reprezentačních týmů ŠSČR.

Pokud se chcete do Klubu aktivních trenérů vstoupit, neváhejte nás kontaktovat: petr.neuman@chess.cz, tel.: 777 307 725.

Parametry členství:
- dobrovolnost (minimální kvalifikací pro členství je III. trenérská třída ŠSČR)
- členský příspěvek 100 Kč/rok
- profil ve veřejně dostupné databázi na webu ŠSČR včetně kontaktu přímo na trenéra
- 1x měsíčně přednáška pro členy
- 4 x ročně 50% sleva na nákup na Chessbase

Pro všechny, kteří se do Klubu aktivních trenérů registrují 1. 1. 2022 a později – pro dokončení registrace, prosím, uhraďte částku 100 Kč převodem na účet č. 1721907504/0600, variabilní symbol RRMMDD (datum narození), do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a KAT.

Členský poplatek 100 Kč se platí na celý kalendářní rok. Pro stávající členy je povinnost poplatek uhradit do 31. 1. každého kalendářního roku. Fakturu za platbu lze vystavit na Vaši žádost, v tomto případě dejte vědět před úhradou na mail jitka.kniezkova@chess.cz .

Členové Klubu aktivních trenérů:

Pospíšil Evžen

Pospíšil Evžen

Trenér 2 / 2027
Beil Martin

Beil Martin

Trenér 2 / 2024
Trejbal Tomáš

Trejbal Tomáš

Trenér 2 / 2028